Välkommen till

SD Eda

Det här vill vi

I Eda är det nära till grannlandet. Här är det ständigt liv och rörelse över gränsen, där handeln är ständigt närvarande. Det är viktigt att våra politiska förslag ser till det bästa både för dem som arbetar i Norge och på hemmaplan. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar. Det är mycket som vi vill förändra i Eda och våra tätorter Charlottenberg, Åmotsfors och Koppom. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Eda. Vi vill stödja de små företagarna och ge dem bra förutsättningar att våga satsa och växa. Vi tror på bår gränskommun och de möjligheter som finns och vi tror att vårt parti behövs för att vitalisera demokratin i kommunen.

De äldres och anställdas villkor

Vi vill anställa fler händer till den kommunala vård- och omsorgen, vilket inte bara är en kvalitetshöjning för de äldre utan det skapar också en bättre arbetsmiljö med mindre stress för de anställda

Ungdomen ska förmås att stanna kvar i Eda

Ungdomar skall både ha möjlighet till praktik för att kunna utvecklas och förverkliga sin framtid, samtidigt som det är viktigt att det finns ett rikt fritids- och kulturutbud för de yngre generationerna

Näringsliv med stöd till småföretagande

Edas näringsliv har stora förutsättningar att växa, eftersom vi ser en utvecklingspotential med större fokus på de mindre företagen, men även fördelen med närhet till Norge. Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är beroende av några få stora företag är sårbar. Det är viktigt att stödja småföretagen för att de ska finnas kvar, växa och våga anställa fler.

Kommunens resurser ska gå till vår egna välfärd

Sverigedemokraterna hyser stor oro över flyktingmottagandets sociala påverkan och kostnader för den kommunala ekonomin. Privata intressen skapade under 2015 års kraftigt ökande migrationsströmmar, ett flertal boenden inom kommunens gränser med Migrationsverkets goda minne och det är oklart hur stor del av kommunens kostnader för skola, familj- och individomsorg m.m. som rymdes inom statligt stöd, samt även oklart i vilken grad det fortfarande belastar kommunens ekonomi. Hur mådde och mår socialnämnden efter denna ekonomiska prövning?

Aktuellt

Listan till kommunfullmäktige 2022

Listan till kommunfullmäktige 2022

Årets valsedel innehåller både sedan tidigare kända och nya ansikten för SD-väljaren. Stefan Nilsson från Hammar toppar återigen listan med Norabördiga Helena Ringstrand som nummer två. Det finns detta valår stora förhoppningar om att avancera från dagens fyra till både fem, sex eller kanske sju mandat. En sak är säker, det behövs förändring och vitalisering […]

läs mer
Det här är Sverigedemokraterna

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Värmland